cropped-App-Store-ikon-Myrunning-scaled-1.jpg

Myrunning

Integritetspolicy

för Myrunning mobilapplikation & webb

Senast uppdaterad: 8:e augusti, 2022

Denna integritetspolicy beskriver hur information om dig samlas in, används, lagras och delas av Myrunning Scandinavia AB, organisationsnummer 559194-9572, när du använder tjänsten Myrunning som består av en mobilapplikation (app) och ett webb-gränssnitt (hädanefter i texten benämnt Myrunning).

Vänligen läs denna integritetspolicy före du använder och registrerar några person- uppgifter i Myrunning. Genom sådant användande och registrering av personuppgifter ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter används på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy.

Personuppgifter

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn och adress. 

Personuppgifter som inhämtas och behandlas

När du skapar ett konto och profil i Myrunning inhämtas personuppgifter. De personuppgifter som du tillhandahåller samlas in, lagras och används i enlighet med denna integritetspolicy.

Myrunning Scandinavia AB sparar och behandlar följande personuppgifter om dig:

• E-postadress och lösenord
Din e-postadress och lösenord lagras i samband med att du skapar ditt konto för att kunna logga in. Syftet med att behandla din e-postadress och lösenord är för att upprätthålla säkerheten för ditt konto och för att kunna kontakta dig. Din e-postadress lagras också för att möjliggöra att du länkar dina träningsresultat med dina vänner eller för att dina vänner ska kunna skicka vänförfrågan till dig.

• Platsdata
Syftet med behandlingen av platsdata är för att kunna beräkna sträckan efter aktiviteten (gång/löprunda) och tillhörande beräkningar som beror på denna information. Platsdata används också för att kunna visa en karta var din aktivitet har utförts. Platsdata kan komma att användas av Myrunning Scandinavia AB i anonymiserad form tillsammans med andras data för att förbättra beräkningar.

• Längd, vikt, födelseår, kön
Syftet med behandlingen av dessa personuppgifter är för att kunna analysera och beräkna olika resultat och rörelsemått efter en aktivitet.

För att beräkningar av alla dina resultat ska kunna ske behöver du ge oss tillgång till dessa personuppgifter. Myrunning kommer inte att fungera fullt ut om du inte ger ditt samtycke till behandling av dessa personuppgifter.

• Namn
Man kan skriva in sitt namn i användarprofilen i Myrunning.
Namnet kan användas i Myrunning för att personifiera gränssnittet och det visas för vänner och de grupper man valt att ingå i. 

Delning av personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar om dig överförs eller delas inte med tredje part. Om en tjänsteleverantör däremot behöver information för att kunna utföra en tjänst som begärts av oss, tex för att kunna skicka e-post eller hantera en order, kommer erforderlig information att delas. 

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Du kan själv välja att dela personuppgifter i form av träningsresultat och platsdata i Myrunning med dina vänner eller med grupper du valt att ingå i. Du ansvarar själv för vilken data du delar samt med vem och hanterar detta i Myrunning.

Bevarande av personuppgifter

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Samtycke ges genom att ha accepterat denna integritetspolicy i samband med att ha skapat ett konto och profil i Myrunning. 

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge kontot är aktivt. Om kontot raderas sparas endast anonymiserade rörelsedata för forskningssyfte och för att förbättra beräkningar. 

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallas. Återkallandet av samtycket görs genom att du själv raderar kontot via appen. Alla personuppgifter kommer i samband med detta att raderas och kan inte återskapas. 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller för att göra invändningar. Detta gör du genom att kontakta oss på info@medorehab.se. Vi kommer att meddela dig inom 30 dagar efter mottagandet av begäran om, och i så fall i vilken utsträckning, vi kommer att följa din begäran. Om vi av någon anledning inte följer din begäran kommer vi då att förklara skälen till detta.

Om du bor i Sverige och har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Ändring av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan ändras över tid för att reflektera senaste utvecklingen av Myrunning och för att hålla sig i linje med rådande EU-lagstiftning. Den senast uppdaterade integritetspolicyn kommer alltid att vara åtkomlig i Myrunning.

Kontaktinformation

 

Personuppgiftsansvarig är Myrunning Scandinavia AB, c/o Pearson & Partners AB, Skeppskajen 13B, 211 20 Malmö, med organisationsnummer 559194-9572. Om du har några frågor gällande denna integritetspolicy vänligen kontakta oss på e-postadress: info@medorehab.se

sv_SESvenska